Einhverfurófs þjálfun

Einhverfuróf:

 1. Viðvarandi frávik í félagslegu samspili og tjáskiptum við mismunandi aðstæður sem ekki er hægt að skýra með almennri þroskaseinkun og kemur fram á þrenns konar hátt:
  1. Frávik í félagstilfinningalegri gagnkvæmni
  2. Frávik í óyrtri hegðun í félagslegu samspili
  3. Frávik í að mynda og viðhalda tengslum við aðra (umfram þá sem annast viðkomandi)
 2. Afmörkuð, endurtekin hegðunarmynstur, áhuga-eða viðfangsefni, sem birtast að minnsta kosti tvennan hátt:
  1. Steglt eða endurtekið tal, hreyfingar eða notkun hluta
  2. Óhóflega þörf fyrir að fylgja föstum venjum, ritúalbundin yrt eða óyrt hegðunarmynstur eða óhóflegur mótþrói gagnvart breytingum
  3. Afar afmörkuð, þröng áhugamál sem eru óvenjuleg hvað snertir ákafa eða efni
  4. Sterk eða lítil viðbrögð við skynáreitum og/eða óvenjulegur áhugi á skynrænum þáttum í umhverfinu

Einhverfurófs- markþjálfun felur í sér að styðja og valdefla einstaklinging sem og þjálfa upp samskipti og skilning á umhverfisþáttum, samskiptum, félagsfærni og öllu öðru sem viðkemur daglegu lífi.

Einhverfurófs- markþjálfun er valdeflandi fyrir einstaklingana sjálfa sem og nánasta umhverfi. Það að eflast dregur úr kvíða og fleiri fylgikvillum röskunarinnar.

Bóka tíma