NBI Greining

Allt sem við gerum byrjar í heilanum

Hvernig við hugsum, bregðumst við öðrum, tökum ákvarðanir, eigum samskipti, veljum okkur störf, stjórnum fólki og ölum upp börnin okkar – það veltur allt á því hvernig við hugsum. Kostirnir sem fylgja því að skilja sitt eigið hugsnið eru meðal annars að mynda betri tengsl, vera virkari þátttakandi í teymisvinnu og taka skynsamlegar og réttar ákvarðanir. Að taka betri ákvarðanir um vinnu og starfsferil eða velja rétta fagið eða námsleiðina getur með tímanum leitt til uppbyggilegra og meira gefandi einkalífs og atvinnulífs.

Til að skilja hugsnið okkar þurfum við að nota vottað og vel rannsakað mælitæki. Við höfum valið að bjóða upp á Neethling-hugmælitækið („Neethling Brain Instrument“), NBI™, sem grunn áreiðanlegra upplýsinga um hughneigðir og skilgreiningu á heildarhugsun.

NBI-hugsnið gefa vísbendingar um hvernig:

 • við komum fram við aðra
 • við stundum viðskipti
 • við eigum samskipti
 • við leysum vandamál
 • við kjósum að forgangsraða
 • við myndum tengsl

Hugsnið okkar gefur vísbendingu um hvernig við hneigjumst til að eiga samskipti, stjórna, læra, kenna, leiða, leysa vandamál, taka ákvarðanir og mynda sambönd og margar fleiri hliðar lífsins. Kostirnir sem fylgja því að skilja þitt eigið hugsnið eru m.a. að þú myndar betri tengsl, ert virkari þátttakandi í teymisvinnu og tekur skynsamlegar og viðeigandi ákvarðanir.

Þó að „hughneigðir“ okkar geti stundum verið gagnlegar við ákveðnar aðstæður geta þær einnig dregið úr getu okkar til að starfa vel og markvisst. Til að við getum orðið skilvirkari – bæði persónulega og í atvinnulífinu – þurfum við að skilja hughneigðir okkar betur.

Gerð hafa verið snið af yfir 2.000.000 einstaklingum á ýmsum aldri frá mörgum löndum með NBI™. Áframhaldandi rannsóknir við fjölda háskóla og stofnanir eru enn ómissandi hluti af heilavísindum. Nú eru til 20 mismunandi NBI™-greiningar til bæði persónulegra og viðskiptalegra nota.

Þegar snið yfir hughneigðir er skoðað er mikilvægt að hafa þetta í huga:

Hvers vegna ættir þú að nýta þér NBI-huggreiningar?

Aðallega vegna þess hversu auðskiljanlegar þær eru, hversu auðvelt að læra og skilja NBI-fræðin og umfram allt, hversu auðvelt er að beita NBI-þekkingunni við raunverulegar aðstæður.

Kobus Neethling og teymi hans hefur unnið að NBI™ þannig að það er orðið mjög fágað og háþróað. 8 vídda líkanið af hughneigðum gefur kost á djúpri innsýn í hugsnið einstaklinga og hópa. Til glöggvunar og til að veita smá innsýn í hvað má lesa úr NBI-hugsniði með einföldum hætti er hér smá listi yfir hvað einkennir þá sem hafa ríka hughneigð í eftirtöldum ferningum:

Stutt lýsing á fjórum grunnhughneigðum NBI

Ríkjandi blá (L1) hugsun snýst í hnotskurn um að …
 • halda sig við kjarna málsins og hafa sitt á hreinu
 • vera nákvæmur og greinandi
 • vera röklegur og horfast í augu við staðreyndir
 • vera hlutlægur og láta ekki tilfinningar þvælast fyrir sér
 • ástunda vísindaleg, einbeitt og öguð vinnubrögð
 • greina öll gögn og komast þannig að rótum vandans
 • hafa skynsemina ávallt að leiðarljósi
 • vera gagnrýninn og hreinskilinn
 • vera jarðbundinn og raunsær
 • átta sig á því að molar eru líka brauð (smámunasamur)
 • reikna, mæla, vega og meta
Ríkjandi græn (L2) hugsun snýst í hnotskurn um að …
 • viðhalda öryggi sínu í öllum myndum
 • fara gætilega, eitt skref í einu og gera hlutina í réttri röð
 • vera árangurs- og verkefnadrifinn
 • halda í hefðirnar – að breyta ekki bara breytinganna vegna
 • vera skipulagður og halda yfirsýn
 • vera snyrtilegur og hafa allt í röð og reglu
 • láta ekki glepjast – vera staðfastur
 • vera stundvís og bera virðingu fyrir tíma annarra
 • fara ekki af stað nema öll smáatriði séu á hreinu (vera ítarlegur)
 • leggja áherslu á framkvæmda-, verk- og kostnaðaráætlanir
Ríkjandi gul (R1) hugsun snýst í hnotskurn um að …
 • vera frjáls og fyrirbyggja stöðnun 
 • hugsa út fyrir kassann og gera tilraunir með nýjar aðferðir 
 • sjá hlutina með annarra augum 
 • skapa og leyfa listrænum hæfileikum að njóta sín 
 • hafa mörg járn í eldinum 
 • vera ráðsnjall og kænn – koma fram með nýjar lausnir á gömlum vandamálum 
 • sjá fram í tímann 
 • leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín 
 • vera óhræddur við að samþætta ólíkar hugmyndir 
 • skoða heildarmyndina
Ríkjandi rauð (R2) hugsun snýst í hnotskurn um að …
 • láta sér lynda við annað fólk – vera félagslyndur
 • sýna virðingu og hlýju í framkomu við aðra
 • nota virka hlustun, hlusta eftir því sem ekki er sagt
 • eiga auðvelt með að afla sér fylgjenda
 • hafa stemninguna góða og andrúmsloftið létt
 • hafa hugrekki til að viðurkenna og vinna með tilfinningar
 • vera óhræddur við nánd og snertingu
 • hafa persónuleg gildi að leiðarljósi
 • nýta innsæi sitt og næmni fyrir líðan annarra
 • bera virðingu fyrir fjölbreytileika fólks

Bóka tíma