KRISTIN SNORRADÓTTIR

Vottaður Markþjálfi,klínískur dáleiðari, jóga nidra kennari

Menntun:

Ég er í grunninn þroskaþjálfi en hef menntað mig í klínískri meðferðardáleiðslu, jóga nidra og hugrænni atferlismeðferð og markþjálfun auk styttri námskeiða sem snúa að áföllum og vímuefnatengdum málum.

Ég lærði grunninní jóga nidra hjá Matsyendra Saraswati og er núna með Amrit kennararéttindi  í I AM YOGA NIDRA og Advance og er enn í námi  hjá Kamini Desai sem kennir fyrir Amrit institution og mun ljúka námi í jóga þerapíu í apríl 2021.

Hugræna atferlismeðferð lærði ég ásamt geðlæknum, sálfræðingum og öðrum stéttum í endurmenntun Háskóla Íslands en það var síðasta árið sem aðrar stéttir höfðu aðgang að þessu námi og  fengu prófskirteini er frá endurmenntun/Oxford. Námið  telst til 30 eininga á masterstigi. 

Auk þess hefur ég lokið 30 eininga námi á mastersstigi á sviði uppeldis og menntunarvísinda. 

Markþjálfun lærði ég hjá Pofectus bæði grunn og framhaldsnámi og er vottaður markþjálfi sem og meðlimur í icf fagfélagi markþjálfa.

 

Ferill:

Ég hef starfað sem meðferðaraðili til fjölda ára bæði með unglinga og fullorðna, starfaði hjá Vímulausri æsku, foreldrahús með foreldrum sem áttu börn í vanda sem og ungmennum sem lokið höfðu vímuefnameðferð og þurftu stuðning út í lífið. 

Einnig var ég annar eigandi og meðferðaraðili  í Fjölskylduhúsi þar sem fókusinn var á aðstandendur sem voru á hliðarlínunni vegna einhverskonar veikinda eða vanda hjá ástvinum. Unnið mikið með meðvirkni sem og áföll sem fylgja því að vera aðstandandi.

Auk þess er ég stundakennari á Þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands og hef verið að handleiða Þroskaþjálfa og þroskaþjálfanema.

 

 

Ástríða:

Nú er það mín ástríða að draga úr streitu með aðferðum jóga nidra og dáleiðslu og  hugrænnar atferlismeðferðar.

Ég þróaði streitumeðferð úr ofangreindum aðferðum sem hefur sýnt mælanlegan árangur, árangursmælingar sýna að meðferðinn dregur úr einkennum kvíða, þunglyndis og streitu.

Sjálfsmyndin er mér hugleikin og öll mín vinna miðar að því að efla einstaklingin, hvort sem einhverjar raskanir eru til staðar eða ekki.

Sem markþjálfi er það mín ástríða að sjá þig vaxa og ná hámarksárangri. ‘’ engin getur allt en allir geta eitthvað’’

Ég bíð upp á markþjálfun fyrir alla en hef sérþekkingu á ADHD þar sem B.A. próf mitt fjallaði um sjálfsmynd og nálgun við þá einstaklinga.

Ég  hef mikla reynslu af því að styrkja sjálfsmynd fólks á öllum aldri og styðja einstaklinga sem þurfa til þess að stíga út í lífið að loknum veikindum eða öðrum ástæðum. Hef haldið sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna. Farið í grunnskóla og tekið ákv árganga eða hópa í sjálfeflingu.

Ég hef aflað mér  víðtækri þekkingu á mannlegri hegðun og vanda  og vinn á mjög lausnarmiðaðan hátt.

Ég á í góðu samstarfi við félagsþjónustur og barnavernd en jafnframt er ég þjónustuaðili fyrir Virk endurhæfingu. 

Jafnframt er  ég með fræðsluerindi fyrir hópa og stofnanir.

Menntun

 • Háskóli Íslands
  B.A. próf í Þroskaþjálfafræðum.Lokaverkefni: : Sterk saman, sjálfstyrking barna og unglinga með ADHD og hlutverk þroskaþjálfa. Í ritgerðinni skoða ég tengsl milli þess að vera með ADHD og áhættuhegðunar og hvert hlutverk þroskaþjálfa er í samstarfi við aðrar fagstéttir þegar kemur að fólki með frávik..
 • Hugræn atferlismeðferð 1 árs nám.Á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands nám á meistarastigi.
 • Grunn og framhaldsnám í klínískri meðferðadáleiðslu.
 • Jóga nidra kennaranám hjá Matsyendra Saraswati.
 • I am yoga nidra hjá Kamini Desai Amrit institution.
 • I am yoga nidra Advance Hjá kamini Desai Amrit institution.
 • Markþjálfun Profectus.
 • Félagsliði af félagsliðabraut.
 • Skrifstofutæknir.

Námskeið

 • Treating trauma / Patrick DeChello Ph.D. Á vegum félag Íslenskra forvarna og vímuefnaráðgjafa.
 • Færni til framtíðar, uppeldi sem virkar.
  Á vegum Þroska og hegðunarmiðstöðvarinnar
 • Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Á vegum Mannauðsþjónustu Velferðasviðs Reykjavíkurborgar.
 • UKESAD, Evrópsk ráðstefna um fíkniraskanir í London.